Contactpersoon

Contactpersoon en coördinator pestbeleid is Manon Janssen.
Zij is leerkracht van groep 1/2b.
Manon is er op maandag en dinsdag.
Haar taken zijn o.a.:

De coördinator houdt bij leerlingen en/of ouders de vinger aan de pols door na te gaan of pestsituaties zijn opgelost en ook op langere termijn opgelost blijven.
Zij is er niet om elk pestincident te voorkomen of aan te pakken.