Onze visie

In onze missie geven we aan waarvoor wij een school zijn. Wat zit er in het koffertje dat de kinderen van onze school na 8 jaar meenemen naar het vervolgonderwijs?

De kinderen verlaten de school met voldoende kennis en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast hebben ze een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander. Kinderen hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te denken en te handelen.

De visie – de gewenste situatie

Op onze scholen zijn normen en waarden leidend. Deze geven richting aan ons handelen.

Ze dienen als sleutels om onszelf en de kinderen in een gezamenlijk en interactief proces te ontwikkelen en bewust te maken van onze menselijke waardigheid. Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden.

Onze visie rust op vijf kernwaarden die voor ons richtinggevend zijn.

Betrokkenheid:               ik ben actief en doe mee
Persoonlijke groei:         ik kom er wel!
Eigenaarschap:              ik neem zelf de regie
Vertrouwen:                    ik wil van je leren
Creativiteit:                     ik ontdek en ben nieuwsgierig