Ouderpanel

Wij willen de ouders bij de school betrekken.
Wij hebben zelf een duidelijke visie op het onderwijs op onze school. In de schoolgids kunt u daarover lezen.
Maar hoe kijkt u als ouders naar onze school?
Natuurlijk spreken we regelmatig ouders, maar dan gaat het gesprek vooral over het kind.
Daarnaast willen we ook graag horen hoe u over bepaalde onderwerpen denkt.
Om uw mening te horen, werken we met het ouderpanel.

Wat is een ouderpanel?

Een ouderpanel is een groep ouders die met elkaar spreekt over het onderwijs op school.
De school nodigt voor elk ouderpanel een groep van ongeveer veertien ouders uit.
Van elke groep worden er willekeurig twee ouders uitgenodigd.

Wat doet een ouderpanel?

Een ouderpanel komt bij elkaar op school.
Na een gezamenlijk gedeelte zal het ouderpanel verdeeld worden in groepjes.
Deze groepjes gaan praten over vragen.
Daarna worden de antwoorden op deze vragen gedeeld in de grote groep.
Er wordt een verslag gemaakt van de bijeenkomst en de samenvatting wordt opgenomen in de nieuwsbrief.
De bedoeling is dat wij met uw ideeën, tips en aandachtspunten kunnen werken aan het nog verder verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs.

Wie zijn er aanwezig tijdens het ouderpanel?

Naast de uitgenodigde ouders is de directeur en een teamlid aanwezig om de bijeenkomst te leiden.
Verder zijn de ouders van de ouderactiviteitengroep en MR altijd als toehoorder uitgenodigd.
De ouders die aan de beurt zijn ontvangen een uitnodiging per mail.
Als u niet aanwezig kunt zijn, geeft u zelf uw beurt door aan een andere ouder van uw groep.
Als u niet aan de beurt bent, komt u misschien de volgende keer aan de beurt.
Als u uitverkoren bent, laat uw beurt dan niet voorbij gaan!