Overblijven

Op onze school kunnen kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. Sinds 2006 ligt de verantwoordelijkheid voor het overblijven formeel bij de school. De wetgever gebruikt voor overblijven de term Tussen-Schoolse-Opvang (TSO).

Goede TSO draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en aan een optimaal onderwijsklimaat. We willen onze kinderen een veilig en verantwoord, prettig en ontspannen overblijfmoment bieden. Daarom hebben we blijvend aandacht voor de organisatie en de uitvoering van de TSO op onze school

Veilig en verantwoord

 • De TSO wordt verzorgd door vrijwillige krachten. De afspraak is dat er per 10 kinderen ten minste vrijwilliger aanwezig is. De eindverantwoordelijkheid voor de TSO ligt bij de directeur.
 • Ook voor de TSO-ouders geldt de gedragscode ‘Thuis op school’ van stichting SPOM waarin staat beschreven hoe de omgangsvormen binnen onze stichting zijn.
 • De TSO-medewerkers zijn vanaf 11.35 uur op school en maken de overblijfruimte gereed voor het overblijfmoment.
 • De kinderen die van de TSO-gebruik maken worden door de TSO-ouder in de groepen 1 en 2 opgehaald om 11.45 uur.
 • Aan de hand van de overzichtslijsten ‘Vaste overblijfdagen’ en ‘Losse overblijfdagen’ wordt gecontroleerd of alle kinderen aanwezig zijn.
 • De TSO-medewerkers zijn via stichting SPOM verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid. Voor de kinderen geldt dat de wettelijke aansprakelijkheid via de ouders verzekerd dient te worden.
 • De kosten voor de TSO-bedragen € 1,75 per kind per dag. De TSO-medewerkers houden bij op welke dagen een kind van de TSO-gebruik maakt. Eens per maand incasseert onze administratie het verschuldigde bedrag.
 • De TSO- medewerkers hebben toezicht van 11.45u-12.45u.

Een gezonde lunch

 • In het keukentje van de overblijfruimte staat een koelkast waar de overblijvers gebruik van kunnen maken.
 • We stimuleren de gezonde lunch. Kinderen drinken water, melk, yoghurt of vruchtensap
 • Kinderen eten brood en gruiten (groenten en/of fruit) , neutrale rijstwafel, crackers, cheesedippers, eiproducten (gekookt ei, omelet) beschuit, gezonde wrap, stukjes kaas of worst.
 • Als kinderen koek/snoep bij zich hebben eten ze dat niet op; dit wordt mee teruggegeven.

De kinderen gebruiken bij voorkeur een trommel voor het brood en een beker voor het drinken en brengen hun lunch in een aparte tas mee naar school.

 

Prettig en ontspannen

 • We gaan allemaal eerst eten. De jongsten in het handenarbeidlokaal en de oudere kinderen in de aula. Tot twaalf uur blijft iedereen zitten. Zo wordt er rustig gegeten.
 • Kinderen mogen kiezen of ze binnen of buiten spelen. Buiten is buiten en binnen is binnen. We stimuleren zo veel mogelijk het buiten spelen.
 • Bij slecht weer blijven we in de gemeenschapsruimte of de ruimtes eromheen. Bij goed weer is iedereen 12.30u buiten.
 • Kinderen gaan nooit de speelplaats af.

Bij binnen spelen en/of regen:

Kinderen kunnen allerlei (gezelschaps-)spelletjes doen.
Kinderen mogen tekenen/knutselen met materialen die de overblijfmedewerkers geven.
Kinderen mogen lezen in de bibliotheek.
Kinderen spelen niet op de computer

 • Voor de TSO wordt de handvaardigheid ruimte en de aula gebruikt. Op de tafels waaraan de kinderen eten wordt een tafelkleed gelegd.
 • Als er problemen zijn met een kind kan de overblijfmedewerker altijd een leerkracht aanspreken/om hulp vragen.
 • Bij slecht weer wordt ook van de gemeenschapsruimte gebruik gemaakt.
 • Voor de TSO is apart spelmateriaal, zowel binnen als buiten.

 

Voor de ouders:

 • Bij ziekte/afwezigheid van vaste overblijfkinderen mailen naar overblijven@deoctopus.nl
 • Aanmelden van kinderen ook via dit mailadres.