Onze school

Basisschool de Octopus staat sinds augustus 1980 op deze plek in Horssen.
Daarvoor was de naam van de school Heilige Sint Antonius Abt.
Dat schoolgebouw stond aan de Rijdt.

De huidige naam van onze school is bedacht door een ouder.
De naam verwijst naar de blauwe kleur van het gebouw en het feit dat de school uit 8 lokalen bestaat.
De school wordt dit jaar bezocht door zo’n 135 leerlingen.
De komende jaren zal de schoolgrootte enigszins afnemen.
De meeste kinderen zijn afkomstig uit Horssen.

De Octopus is één van de 23 scholen van Groeisaam Primair onderwijs.
In de jaarkalender leest u welke personen er bij onze schoolorganisatie betrokken zijn.
Deze wordt jaarlijks aan de ouders verstrekt.
De jaarkalender is een aanvulling op deze schoolgids.
In ons gebouw is sinds augustus 2014 ook de Peuterspeelzaal gehuisvest.

Als team zien wij het als onze belangrijkste opdracht uw kind zo goed mogelijk in zijn ontwikkeling te begeleiden.
We hebben daarbij aandacht voor zowel de cognitieve, de sociaal-emotionele, de creatieve als ook de motorische ontwikkeling van uw kind.
Juist de brede aandacht voor de ontwikkeling van uw kind, maakt dat uw kind zich evenwichtig kan ontwikkelen.

Daarbij zien wij het ‘je geborgen voelen’ als de belangrijkste voorwaarde om tot ontwikkeling te komen.
En juist omdat we dit zo belangrijk vinden, hebben we nadrukkelijk aandacht voor het sociaalemotionele klimaat op onze school.
Als ouder bent u hierbij een belangrijke partner voor ons.
We zullen u dan ook op de hoogte houden over ontwikkelingen en u vragen om met ons mee te denken.

Op onze school willen we dus nadrukkelijk aandacht hebben voor zowel de ontwikkeling als de vorming van de aan ons toevertrouwde kinderen. We vinden het belangrijk dat de kinderen zich kennis en vaardigheden eigen maken. Maar tegelijkertijd hebben we ook aandacht voor houding en omgang met elkaar.
De school is een soort ‘minisamenleving’.
Wij willen de kinderen leren wat hun bijdrage aan deze minisamenleving kan zijn zodat we er met zijn allen prettig samen kunnen leven en werken.