Onze missie en visie?

Missie

“De Octopus, een school waar we kinderen opleiden tot burgers die goed functioneren in de huidige maatschappij”.

In onze missie geven we aan waarvoor wij een school zijn. Wat zit er in het koffertje dat de kinderen van onze school na 8 jaar meenemen naar het vervolgonderwijs?
In de huidige maatschappij gaat het er niet meer om wat je wordt, maar wie je bent, wat je doet, hoe je je ontwikkelt en hoe je hieraan richting geeft. Voor onze kinderen is het van belang dat zij vaardig zijn om hun weg in een snel veranderende maatschappij te kunnen vinden. De kinderen verlaten de school met voldoende kennis en vaardigheden die ze nu en in de toekomst nodig hebben. Daarnaast hebben ze een positief zelfbeeld, vertrouwen in zichzelf en de ander. Kinderen hebben geleerd hun talenten te gebruiken, keuzes te maken, creatief te denken en te handelen.

 

Wij willen dat elk kind:
– zich optimaal ontwikkelt;
– Authentiek kan zijn en weet wat hij/zij kan;
– Leert samenwerken en zelfstandig is en een positief zelfbeeld ontwikkelt.

Dit doen we door aandacht te hebben voor:
– jezelf
– de ander
– de wereld om je heen

Visie

In de visie van de Octopus zijn normen en waarden leidend. Deze geven richting aan de handelswijze op de Octopus. Normen en waarden dienen als sleutels om de school en de kinderen in een gezamenlijk en interactief proces te laten ontwikkelen en bewust te maken van menselijke waardigheid. Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden.

Onze kernwaarden

Op de Octopus zijn normen en waarden leidend. Deze geven richting aan ons handelen.

Ze dienen als sleutels om onszelf en de kinderen in een gezamenlijk en interactief proces te ontwikkelen en bewust te maken van onze menselijke waardigheid. Alle waarden zijn bovendien met elkaar verbonden.

Onze visie berust op vijf kernwaarden die voor ons richtinggevend zijn:

Betrokkenheid

“Ik ben actief en ik doe mee”

Persoonlijke groei

“Ik kom er wel!”

Eigenaarschap

“Ik neem zelf de regie!”

Vertrouwen

“Ik wil van je leren!”

Creativiteit

“Ik ontdek en ben nieuwsgierig!”