Aanmelden en toelatingsbeleid

Meer informatie over aanmelden en zorgplicht

Schoolbesturen hebben een zorgplicht om voor alle leerlingen die worden aangemeld een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te doen. In de Wet Passend onderwijs is een aanmeldprocedure beschreven. Hierin staat dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. Belangrijk is het besef dat bij deze aanmelding de zorgplicht voor de school ingaat.

De aanmeldprocedure dient (rekening houdend met uitstelmogelijkheid) minimaal 10 weken vóór de gewenste eerste schooldag te starten (uiterlijk de maand volgend op de 4e verjaardag van uw kind). Daarbij vragen wij u eveneens te melden of u uw kind op meerdere scholen hebt aangemeld en wat de volgorde van voorkeur is.

Wettelijk geldt dat de zorgplicht ligt bij school van hun eerste keuze. De school van uw eerste voorkeur moet een zo passend mogelijk aanbod doen: een plek op een school waar de leerling daadwerkelijk geplaatst kan worden. In het schoolondersteuningsprofiel van onze school staat beschreven welke mogelijkheden er zijn voor de ondersteuning aan onze leerlingen.

Toelatingsbeleid gemeente Druten

Groeisaam heeft in de gemeente Druten zes scholen die regulier basisonderwijs verzorgen en een school voor speciaal basisonderwijs. De scholen zijn allemaal verschillend; verschillend in grootte, onderwijsconcept, werkwijze, voorzieningen en identiteit.

We merken dat binnen de gemeente Druten een aantal basisscholen van Groeisaam tegen de grenzen aanloopt van de beschikbare ruimte in hun schoolgebouwen. Een onbeperkte groei van een school is niet wenselijk omdat dit ten koste kan gaan van de onderwijskwaliteit en het welbevinden van de kinderen. We willen graag toe naar een betere verdeling van de leerlingen over de verschillende scholen in de gemeente Druten, zodat we goed onderwijs kunnen blijven verzorgen, ook voor uw kind(eren). Dit betekent dat we keuzes moeten maken bij het plaatsen van leerlingen op de verschillende scholen in de gemeente Druten.

In overleg met de Gemeente Druten en de Medezeggenschapsraden van de scholen is een gezamenlijk toelatingsbeleid vastgesteld. Dit beleid geldt voor de volgende scholen: De Kubus, De Appelhof, ‘t Geerke, ‘t Klòsterhûfke, St. Victorschool en De Octopus. In het toelatingsbeleid staan de uitgangspunten geformuleerd voor aanmelding en plaatsing van uw kind op een van deze scholen.
Het volledige en meest actuele toelatingsbeleid is te lezen via deze knop:

 

Stap 1: Rondleiding en belangstellingsgesprek

Bent u op zoek naar een school voor uw kind? Op onze website en in de schoolgids leest u meer over ons. Bij het zoeken van een school komen een heleboel nieuwe zaken op je af. Bijvoorbeeld, wat is een goede school, hoe gaat alles in z’n werk, wat wordt er verwacht, hoe is alles geregeld, enz. Vragen waar waarschijnlijk niet eerder bij stil gestaan is. In een belangstellingsgesprek met een rondleiding door onze scholen informeren wij u graag het basisonderwijs in het algemeen en over onze twee verschillende scholen in het bijzonder.

Bent u er nog niet helemaal uit welke school het beste past bij uw kind?
Bezoek dan de website www.scholenopdekaart.nl. Hier kunt u verschillende basisscholen met elkaar vergelijken.

De scholen in de gemeente Druten organiseren in het voorjaar van 2024 allen twee open dagen. Het schema vindt u hier onder. Bent u geïnteresseerd in onze school en wilt u gebruik maken van een van deze open dagen? Vult u dan via onderstaande knop het formulier in.

 

School 

Open dag 

maandag  

22 april 2024 

Open dag 

Woensdag  

24 april 2024 

De Kubus  12.30 – 13.30 uur   12.30 – 13.30 uur 
De Appelhof  09.00 – 10.00 uur  09.00 – 10.00 uur 
’t Geerke  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11.30 uur 
’t Klòsterhûfke  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11.30 uur 
St. Victorsschool  10.30 – 11.30 uur  10.30 – 11:30 uur 
De Octopus  09.00 – 10.00 uur  09.00 – 10.00 uur 

Stap 2: Aanmelden

Aanmelden en toelatingsbesluit

De aanmelding gaat vooraf aan een daadwerkelijk besluit tot toelating en biedt geen garantie dat uw kind wordt toegelaten. Zoals in het toelatingsbeleid vermeld, zijn wij als gevolg van het gebrek aan beschikbare ruimte genoodzaakt dit beleid te voeren en binnen de kaders van dat beleid de kinderen in Druten een eerlijke kans te geven op een thuisnabije school. Het kan dus voorkomen dat, vanwege het toelatingsbeleid wat actief is in de gemeente Druten, het niet mogelijk is om de aanmelding van uw kind om te zetten naar een definitieve inschrijving. 
Het nieuwe toelatingsbeleid geldt voor alle leerlingen die zich aanmelden voor schooljaar 2024/2025 en latere schooljaren.
De aanmelding van uw kind wordt dus meegenomen in het nieuwe beleid en u ontvangt na het insturen van het aanmeldformulier op korte termijn bericht of uw kind wordt toegelaten op onze school.